CAS OpenIR

Browse/Search Results:  1-6 of 6 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Spectroscopic study of beta-delayed particle emission from proton-rich nucleus Si-23 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E-NUCLEAR PHYSICS, 2018, 卷号: 27, 期号: 2, 页码: -
Authors:  Wang, K;  Fang, DQ;  Wang, YT;  Xu, XX;  Sun, LJ;  Bai, Z;  Huang, MR;  Jin, SL;  Li, C;  Li, H;  Li, J;  Li, XF;  Lin, CJ;  Ma, JB;  Ma, P;  Ma, WH;  Nie, MW;  Shi, CZ;  Wang, HW;  Wang, JG;  Wang, JS;  Yang, L;  Yang, YY;  Zhang, HQ;  Zhou, YJ;  Ma, YG;  Shen, WQ
View  |  Adobe PDF(438Kb)  |  Favorite  |  View/Download:127/30  |  Submit date:2018/09/06
2-proton Emission  Excited-states  Drip-line  Decay  Ar-31  Isotope  Al-22  Ca-35  
~(20)Mg β衰变谱学与~(15)O(α,γ)~(19)Ne反应(英文) 期刊论文
原子核物理评论, 2017, 期号: 3, 页码: "431-436"
Authors:  孙立杰;  徐新星;  林承键;  方德清;  王建松;  李智焕;  王玉廷;  李晶;  杨磊;  马南茹;  王康;  臧宏亮;  王宏伟;  李琛;  施晨钟;  聂茂武;  李秀芳;  李贺;  马军兵;  马朋;  金仕纶;  黄美容;  白真;  王建国;  杨峰;  贾会明;  张焕乔;  刘祖华;  包鹏飞;  王东玺;  杨彦云;  周远杰;  马维虎;  陈杰;  马余刚;  张玉虎;  周小红;  徐瑚珊;  肖国青
View  |  Adobe PDF(1340Kb)  |  Favorite  |  View/Download:304/32  |  Submit date:2018/08/17
Β缓发质子衰变  快速质子俘获过程  质子-γ符合  镜像非对称性  
T_z=-2的丰质子核~(20)Mg β衰变研究 期刊论文
中国原子能科学研究院年报, 2017, 期号: 2, 页码: 76-77
Authors:  孙立杰;  徐新星;  林承键;  王建松;  方德清;  王玉廷;  杨磊;  马南茹;  李智焕;  李晶;  王康;  臧宏亮;  王宏伟;  李琛;  施晨钟;  聂茂武;  李秀芳;  李贺;  马军兵;  马朋;  金仕纶;  黄美容;  白真;  杨峰;  贾会明;  张焕乔;  刘祖华;  王建国;  包鹏飞;  王东玺;  杨彦云;  周远杰;  马维虎;  陈杰;  马余刚;  张玉虎;  周小红;  徐瑚珊;  肖国青;  詹文龙
View  |  Adobe PDF(469Kb)  |  Favorite  |  View/Download:261/27  |  Submit date:2018/08/17
宇称  第一激发态  核合成  Β衰变  子核  Mg  T_z  激发能  共振能量  氢燃烧  
Observation of beta-delayed two-proton emission in the decay of Si-22 期刊论文
PHYSICS LETTERS B, 2017, 卷号: 766, 页码: 312-316
Authors:  Xu, XX;  Lin, CJ;  Sun, LJ;  Wang, JS;  Lam, YH;  Lee, J;  Fang, DQ;  Li, ZH;  Smirnova, NA;  Yuan, CX;  Yang, L;  Wang, YT;  Li, J;  Ma, NR;  Wang, K;  Zang, HL;  Wang, HW;  Li, C;  Liu, ML;  Wang, JG;  Shi, CZ;  Nie, MW;  Li, XF;  Li, H;  Ma, JB;  Ma, P;  Jin, SL;  Huang, MR;  Bai, Z;  Yang, F;  Jia, HM;  Liu, ZH;  Wang, DX;  Yang, YY;  Zhou, YJ;  Ma, WH;  Chen, J;  Hu, ZG;  Wang, M;  Zhang, YH;  Ma, XW;  Zhou, XH;  Ma, YG;  Xu, HS;  Xiao, GQ;  Zhang, HQ
View  |  Adobe PDF(1367Kb)  |  Favorite  |  View/Download:156/36  |  Submit date:2017/12/08
丰质子核~(24)Si β衰变研究 期刊论文
中国原子能科学研究院年报, 2016, 期号: 2, 页码: 67-68
Authors:  孙立杰;  徐新星;  林承键;  王建松;  方德清;  李智焕;  王玉廷;  李晶;  杨磊;  马南茹;  王康;  臧宏亮;  王宏伟;  李琛;  施晨钟;  聂茂武;  马军兵;  马朋;  金仕纶;  黄美容;  王建国;  白真;  杨彦云;  李秀芳;  李贺;  杨峰;  贾会明;  张焕乔;  刘祖华;  包鹏飞;  王东玺
View  |  Adobe PDF(128Kb)  |  Favorite  |  View/Download:170/18  |  Submit date:2018/08/17
Β衰变  Si  数据获取系统  子核  能量输出  衰变分支比  倒相  探测阈  注入率  时间关联  
~(37)Ca β缓发质子发射实验研究 期刊论文
核技术, 2014, 期号: 10, 页码: 47-52
Authors:  孙立杰;  林承键;  徐新星;  王建松;  贾会明;  杨峰;  杨彦云;  杨磊;  包鹏飞;  张焕乔;  金仕纶;  韩建龙;  吴振东;  张宁涛;  陈思泽;  马军兵;  马朋;  马南茹;  刘祖华;  郑垒
View  |  Adobe PDF(912Kb)  |  Favorite  |  View/Download:240/39  |  Submit date:2015/03/13
Β缓发质子发射  双面硅条探测器  质子能谱  半衰期  衰变分支比