CAS OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 13 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Results of dark matter search using the full PandaX-II exposure 期刊论文
CHINESE PHYSICS C, 2020, 卷号: 44, 期号: 12, 页码: -
Authors:  Wang, QH;  Abdukerim, A;  Chen, W;  Chen, X;  Chen, YH;  Cheng, C;  Cui, XY;  Fan, YJ;  Fang, DQ;  Fu, CB;  Fu, MT;  Geng, LS;  Giboni, K;  Gu, LH;  Guo, XY;  Han, K;  He, CD;  Huang, D;  Huang, Y;  Huang, YL;  Huang, Z;  Ji, XD;  Ju, YL;  Li, SJ;  Liu, HX;  Liu, JL;  Ma, WB;  Ma, YG;  Mao, YJ;  Meng, Y;  Ni, KX;  Ning, JH;  Ning, XY;  Ren, XX;  Shang, CS;  Si, L;  Shen, GF;  Tan, AD;  Wang, AQ;  Wang, HW;  Wang, M;  Wang, SG;  Wang, W;  Wang, XL;  Wang, Z;  Wu, MM;  Wu, SY;  Wu, WH;  Xia, JK;  Xiao, MJ;  Xie, PW;  Yan, BB;  Yang, JJ;  Yang, Y;  Yu, CX;  Yuan, JM;  Yuan, Y;  Zeng, XN;  Zhang, D;  Zhang, T;  Zhao, L;  Zheng, QB;  Zhou, JF;  Zhou, N;  Zhou, XP
View  |  Adobe PDF(2593Kb)  |  Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2021/09/06
An improved evaluation of the neutron background in the PandaX-II experiment 期刊论文
SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY, 2020, 卷号: 63, 期号: 3, 页码: -
Authors:  Wang, QH;  Abdukerim, A;  Chen, W;  Chen, X;  Chen, YH;  Cui, XY;  Fan, YJ;  Fang, DQ;  Fu, CB;  Geng, LH;  Giboni, K;  Giuliani, F;  Gu, LH;  Guo, XY;  Han, K;  He, CD;  Huang, D;  Huang, Y;  Huang, YL;  Huang, Z;  Ji, P;  Ji, XD;  Ju, YL;  Lai, YH;  Liang, K;  Liu, HX;  Liu, JL;  Ma, WB;  Ma, YG;  Mao, YJ;  Meng, Y;  Namwongsa, P;  Ni, KX;  Ning, JH;  Ning, XY;  Ren, XX;  Shang, CS;  Si, L;  Tan, AD;  Wang, AN;  Wang, HW;  Wang, M;  Wang, SG;  Wang, XL;  Wang, Z;  Wu, MM;  Wu, SY;  Xia, JK;  Xiao, MJ;  Xie, PW;  Yan, BB;  Yang, JJ;  Yang, Y;  Yu, CX;  Yuan, JM;  Zhang, D;  Zhang, HG;  Zhang, T;  Zhao, L;  Zheng, QB;  Zhou, JF;  Zhou, N;  Zhou, XP
View  |  Adobe PDF(657Kb)  |  Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2021/09/06
DARK-MATTER  
中国极化电子离子对撞机计划 期刊论文
核技术, 2020, 卷号: 43, 期号: 02, 页码: 3-61
Authors:  曹须;  常雷;  畅宁波;  陈旭荣;  陈卓俊;  崔著钫;  戴凌云;  邓维天;  丁明慧;  龚畅;  桂龙成;  郭奉坤;  韩成栋;  何军;  黄虹霞;  黄银;  Kaptari L P;  李德民;  李衡讷;  李民祥;  李学潜;  梁羽铁;  梁作堂;  刘国明;  刘杰;  刘柳明;  刘翔;  罗晓峰;  吕准;  马伯强;  马伏;  马建平;  马余刚;  冒立军;  Mezrag C;  平加伦;  秦思学;  任航;  Roberts C D;  申国栋;  史潮;  宋勤涛;  孙昊;  王恩科;  王凡;  王倩;  王荣;  王睿儒;  王涛峰;  王伟;  王晓玉;  王晓云;  吴佳俊;  吴兴刚;  肖博文;  肖国青;  谢聚军;  谢亚平;  邢宏喜;  徐瑚珊;  许怒;  徐书生;  鄢文标;  闫文成;  闫新虎;  杨建成;  杨一玻;  杨智;  姚德良;  尹佩林;  詹文龙;  张建辉;  张金龙;  张鹏鸣;  张肇西;  张振宇;  赵红卫;  赵光达;  赵强;  赵宇翔;  赵政国;  郑亮;  周剑;  周详;  周小蓉;  邹冰松;  邹丽平
View  |  Adobe PDF(38876Kb)  |  Favorite  |  View/Download:12/1  |  Submit date:2021/04/25
电子离子对撞机  核子结构  核子质量  奇特强子态  量子色动力学  螺旋度  横动量依赖部分子分布  广义部分子分布  深度虚康普顿散射  深度虚介子散射  能量回收型直线加速器  极化度  自旋旋转器  三维成像  
Searching for neutrino-less double beta decay of Xe-136 with PandaX-II liquid xenon detector 期刊论文
CHINESE PHYSICS C, 2019, 卷号: 43, 期号: 11, 页码: -
Authors:  Ni, KX;  Lai, YH;  Abdukerim, A;  Chen, W;  Chen, X;  Chen, YH;  Cui, XY;  Fan, YJ;  Fang, DQ;  Fu, CB;  Geng, LS;  Giboni, K;  Giuliani, F;  Gu, LH;  Guo, XY;  Han, K;  He, CD;  Huang, D;  Huang, Y;  Huang, YL;  Huang, Z;  Ji, P;  Ji, XD;  Ju, YL;  Liang, K;  Liu, HX;  Liu, JL;  Ma, WB;  Ma, YG;  Mao, YJ;  Meng, Y;  Namwongsa, P;  Ning, JH;  Ning, XY;  Ren, XX;  Shang, CS;  Si, L;  Tan, AD;  Wang, AQ;  Wang, HW;  Wang, M;  Wang, QH;  Wang, SG;  Wang, XL;  Wang, Z;  Wu, MM;  Wu, SY;  Xia, JK;  Xiao, MJ;  Xie, PW;  Yan, BB;  Yang, JJ;  Yang, Y;  Yu, CX;  Yuan, JM;  Zhang, D;  Zhang, HG;  Zhang, T;  Zhao, L;  Zheng, QB;  Zhou, JF;  Zhou, N;  Zhou, XP
View  |  Adobe PDF(14515Kb)  |  Favorite  |  View/Download:22/3  |  Submit date:2020/10/16
Dark matter direct search sensitivity of the PandaX-4T experiment 期刊论文
SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY, 2019, 卷号: 62, 期号: 3, 页码: —
Authors:  Zhang, HG;  Abdukerim, A;  Chen, W;  Chen, X;  Chen, YH;  Cui, XY;  Dong, BB;  Fang, DQ;  Fu, CB;  Giboni, K;  Giuliani, F;  Gu, LH;  Guo, XY;  Guo, ZF;  Han, K;  He, CD;  He, SM;  Huang, D;  Huang, XT;  Huang, Z;  Ji, P;  Ji, X;  Ju, YL;  Li, SL;  Li, Y;  Lin, H;  Liu, HX;  Liu, JL;  Ma, YG;  Mao, YJ;  Ni, KX;  Ning, JH;  Ren, XX;  Shi, F;  Tan, AD;  Wang, AQ;  Wang, C;  Wang, HW;  Wang, M;  Wang, QH;  Wang, SG;  Wang, XL;  Wang, XM;  Wang, Z;  Wu, MM;  Wu, SY;  Xia, JK;  Xiao, MJ;  Xie, PW;  Yan, BB;  Yang, JJ;  Yang, Y;  Yu, CX;  Yuan, JM;  Yue, JF;  Zhang, D;  Zhang, T;  Zhao, L;  Zheng, QB;  Zhou, JF;  Zhou, N;  Zhou, XP
View  |  Adobe PDF(1087Kb)  |  Favorite  |  View/Download:69/8  |  Submit date:2019/12/30
PandaX-II constraints on spin-dependent WIMP-nucleon effective interactions 期刊论文
PHYSICS LETTERS B, 2019, 卷号: 792, 期号: -, 页码: 193—198
Authors:  Xia, JK;  Abdukerim, A;  Chen, W;  Chen, X;  Chen, YH;  Cui, XY;  Fang, DQ;  Fu, CB;  Giboni, K;  Giuliani, F;  Gu, LH;  Guo, XY;  Guo, ZF;  Han, K;  He, CD;  He, SM;  Huang, D;  Huang, XT;  Huang, Z;  Ji, P;  Ji, XD;  Ju, YL;  Li, SL;  Lin, H;  Liu, HX;  Liu, JL;  Ma, YG;  Mao, YJ;  Ni, KX;  Ning, JH;  Ren, XX;  Shi, F;  Tan, AD;  Wang, AQ;  Wang, C;  Wang, HW;  Wang, M;  Wang, QH;  Wang, SG;  Wange, XL;  Wang, XM;  Wang, Z;  Wu, MM;  Wu, SY;  Xiao, MJ;  Xie, PW;  Yan, BB;  Yang, JJ;  Yang, Y;  Yu, CX;  Yuan, JM;  Yue, JF;  Zhang, D;  Zhang, HG;  Zhang, T;  Zhao, L;  Zheng, QB;  Zhou, JF;  Zhou, N;  Zhou, XP;  Haxton, WC
View  |  Adobe PDF(714Kb)  |  Favorite  |  View/Download:51/8  |  Submit date:2019/12/30
DARK-MATTER  
Constraining Dark Matter Models with a Light Mediator at the PandaX-II Experiment 期刊论文
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2018, 卷号: 121, 期号: 2, 页码: -
Authors:  Ren, XX;  Zhao, L;  Abdukerim, A;  Chen, X;  Chen, YH;  Cui, XY;  Fang, DQ;  Fu, CB;  Giboni, K;  Giuliani, F;  Gu, LH;  Guo, XY;  Han, K;  He, CD;  Huang, D;  He, SM;  Huang, XT;  Huang, Z;  Ji, XD;  Ju, YL;  Li, Y;  Lin, H;  Liu, HX;  Liu, JL;  Ma, YG;  Mao, YJ;  Ni, KX;  Ning, JH;  Tan, AD;  Wang, HW;  Wang, M;  Wang, QH;  Wang, SG;  Wang, XL;  Wu, SY;  Xia, JK;  Xiao, MJ;  Xie, PW;  Yan, BB;  Yang, JJ;  Yang, Y;  Yu, HB;  Yue, JF;  Zhang, T;  Zhou, JF;  Thou, N;  Zheng, QB;  Zhou, XP
View  |  Adobe PDF(334Kb)  |  Favorite  |  View/Download:49/6  |  Submit date:2019/12/17
CANDIDATES  SIGNATURES  
Dark Matter Results from 54-Ton-Day Exposure of PandaX-II Experiment 期刊论文
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2017, 卷号: 119, 期号: 18, 页码: -
Authors:  Cui, XY;  Abdukerim, A;  Chen, W;  Chen, X;  Chen, YH;  Dong, BB;  Fang, DQ;  Fu, CB;  Giboni, K;  Giuliani, F;  Gu, LH;  Gu, YK;  Guo, XY;  Guo, ZF;  Han, K;  He, CD;  Huang, D;  He, SM;  Huang, XT;  Huang, Z;  Ji, XD;  Ju, YL;  Li, SL;  Li, Y;  Lin, H;  Liu, HX;  Liu, JL;  Ma, YG;  Mao, YJ;  Ni, KX;  Ning, JH;  Ren, XX;  Shi, F;  Tan, AD;  Wang, C;  Wang, HW;  Wang, M;  Wang, QH;  Wang, SG;  Wang, XL;  Wang, XM;  Wu, QY;  Wu, SY;  Xiao, MJ;  Xie, PW;  Yan, BB;  Yang, Y;  Yue, JF;  Zhang, D;  Zhang, HG;  Zhang, T;  Zhang, TQ;  Zhao, L;  Zhou, JF;  Zhou, N;  Zhou, XP
View  |  Adobe PDF(1032Kb)  |  Favorite  |  View/Download:193/24  |  Submit date:2018/08/30
Neutral pion cross section and spin asymmetries at intermediate pseudorapidity in polarized proton collisions at root s=200 GeV 期刊论文
PHYSICAL REVIEW D, 2014, 卷号: 89, 期号: 1
Authors:  Adamczyk, L;  Adkins, JK;  Agakishiev, G;  Aggarwal, MM;  Ahammed, Z;  Alekseev, I;  Alford, J;  Anson, CD;  Aparin, A;  Arkhipkin, D;  Aschenauer, EC;  Averichev, GS;  Balewski, J;  Banerjee, A;  Barber, B;  Barnovska, Z;  Beavis, DR;  Bellwied, R;  Betancourt, MJ;  Bhasin, A;  Bhati, AK;  Bhattarai, P;  Bichsel, H;  Bielcik, J;  Bielcikova, J;  Bland, LC;  Bordyuzhin, IG;  Borowski, W;  Bouchet, J;  Brandin, AV;  Bridgeman, A;  Brovko, SG;  Bultmann, S;  Bunzarov, I;  Burton, TP;  Butterworth, J;  Caines, H;  Sanchez, MCD;  Cebra, D;  Cendejas, R;  Cervantes, MC;  Chaloupka, P;  Chang, Z;  Chattopadhyay, S;  Chen, HF;  Chen, JH;  Chen, L;  Cheng, J;  Cherney, M;  Chikanian, A;  Christie, W;  Chwastowski, J;  Codrington, MJM;  Corliss, R;  Cramer, JG;  Crawford, HJ;  Cui, X;  Das, S;  Leyva, AD;  De Silva, LC;  Debbe, RR;  Dedovich, TG;  Deng, J;  Derevschikov, AA;  de Souza, RD;  Dhamija, S;  di Ruzza, B;  Didenko, L;  Dilks, C;  Ding, F;  Dion, A;  Djawotho, P;  Dong, X;  Drachenberg, JL;  Draper, JE;  Du, CM;  Dunkelberger, LE;  Dunlop, JC;  Efimov, LG;  Engelage, J;  Engle, KS;  Eppley, G;  Eun, L;  Evdokimov, O;  Fatemi, R;  Fazio, S;  Fedorisin, J;  Fersch, RG;  Filip, P;  Finch, E;  Fisyak, Y;  Flores, CE;  Gagliardi, CA;  Gangadharan, DR;  Garand, D;  Geurts, F;  Gibson, A;  Girard, M;  Gliske, S;  Grosnick, D;  Guo, Y;  Gupta, A;  Gupta, S;  Guryn, W;  Haag, B;  Hajkova, O;  Hamed, A;  Han, LX;  Haque, R;  Harris, JW;  Hays-Wehle, JP;  He, W;  Heppelmann, S;  Hirsch, A;  Hoffmann, GW;  Hofman, DJ;  Horvat, S;  Huang, B;  Huang, HZ;  Huck, P;  Humanic, TJ;  Igo, G;  Jacobs, WW;  Jang, H;  Jena, C;  Judd, EG;  Kabana, S;  Kalinkin, D;  Kang, K;  Kauder, K;  Ke, HW;  Keane, D;  Kechechyan, A;  Kesich, A;  Khan, ZH;  Kikola, DP;  Kisel, I;  Kisiel, A;  Koetke, DD;  Kollegger, T;  Konzer, J;  Koralt, I;  Korsch, W;  Kotchenda, L;  Kravtsov, P;  Krueger, K;  Kulakov, I;  Kumar, L;  Kycia, RA;  Lamont, MAC;  Landgraf, JM;  Landry, KD;  Lauret, J;  Lebedev, A;  Lednicky, R;  Lee, JH;  Leight, W;  LeVine, MJ;  Li, C;  Li, W;  Li, X;  Li, Y;  Li, ZM;  Lima, LM;  Lisa, MA;  Liu, F;  Ljubicic, T;  Llope, WJ;  Longacre, RS;  Luo, X;  Ma, GL;  Ma, YG;  Don, DMMDM;  Mahapatra, DP;  Majka, R;  Manweiler, R;  Margetis, S;  Markert, C;  Masui, H;  Matis, HS;  McDonald, D;  McShane, TS;  Minaev, NG;  Mioduszewski, S;  Mohanty, B;  Mondal, MM;  Morozov, DA;  Munhoz, MG;  Mustafa, MK;  Naglis, M;  Nandi, BK;  Nasim, M;  Nayak, TK;  Nelson, JM;  Nogach, LV;  Noh, SY;  Nord, PM;  Novak, J;  Nurushev, SB;  Odyniec, G;  Ogawa, A;  Oh, K;  Ohlson, A;  Okorokov, V;  Oldag, EW;  Oliveira, RAN;  Olson, D;  Pachr, M;  Page, BS;  Pal, SK;  Pan, YX;  Pandit, Y;  Panebratsev, Y;  Pawlak, T;  Pawlik, B;  Pei, H;  Perkins, C;  Peryt, W;  Peterson, A;  Pile, P;  Planinic, M;  Pluta, J;  Plyku, D;  Pochron, W;  Poljak, N;  Porter, J;  Poskanzer, AM;  Powell, CB;  Pruneau, C;  Pruthi, NK;  Przybycien, M;  Pujahari, PR;  Putschke, J;  Qiu, H;  Ramachandran, S;  Raniwala, R;  Raniwala, S;  Ray, RL;  Riley, CK;  Ritter, HG;  Roberts, JB;  Rogachevskiy, OV;  Romero, JL;  Ross, JF;  Roy, A;  Ruan, L;  Rusnak, J;  Sahoo, NR;  Sahu, PK;  Sakrejda, I;  Salur, S;  Sandacz, A;  Sandweiss, J;  Sangaline, E;  Sarkar, A;  Schambach, J;  Scharenberg, RP;  Schaub, J;  Schmah, AM;  Schmidke, WB;  Schmitz, N;  Seger, J;  Selyuzhenkov, I;  Seyboth, P;  Shah, N;  Shahaliev, E;  Shanmuganathan, PV;  Shao, M;  Sharma, B;  Shen, WQ;  Shi, SS;  Shou, QY;  Sichtermann, EP;  Singaraju, RN;  Skoby, MJ;  Smirnov, D;  Smirnov, N;  Solanki, D;  Sorensen, P;  deSouza, UG;  Spinka, HM;  Srivastava, B;  Stanislaus, TDS;  Stevens, JR;  Stock, R;  Strikhanov, M;  Stringfellow, B;  Suaide, AAP;  Sumbera, M;  Sun, X;  Sun, XM;  Sun, Y;  Sun, Z;  Surrow, B;  Svirida, DN;  Symons, TJM;  de Toledo, AS;  Takahashi, J;  Tang, AH;  Tang, Z;  Tarnowsky, T;  Thomas, JH;  Timmins, AR;  Tlusty, D;  Tokarev, M;  Trentalange, S;  Tribble, RE;  Tribedy, P;  Trzeciak, BA;  Tsai, OD;  Turnau, J;  Ullrich, T;  Underwood, DG;  Van Buren, G;  van Nieuwenhuizen, G;  Vanfossen, JA;  Varma, R;  Vasconcelos, GMS;  Vasiliev, AN;  Vertesi, R;  Videbk, F;  Viyogi, YP;  Vokal, S;  Voloshin, SA;  Vossen, A;  Wada, M;  Walker, M;  Wang, F;  Wang, G;  Wang, H;  Wang, JS;  Wang, Q;  Wang, XL;  Wang, Y;  Webb, G;  Webb, JC;  Westfall, GD;  Wieman, H;  Wissink, SW;  Witt, R;  Wu, YF;  Xiao, Z;  Xie, W;  Xin, K;  Xu, H;  Xu, N;  Xu, QH;  Xu, W;  Xu, Y;  Xu, Z;  Yan, W;  Yang, C;  Yang, Y;  Ye, Z;  Yepes, P;  Yi, L;  Yip, K;  Yoo, IK;  Zawisza, Y;  Zbroszczyk, H;  Zha, W;  Zhang, JB;  Zhang, S;  Zhang, XP;  Zhang, Y;  Zhang, ZP;  Zhao, F;  Zhao, J;  Zhong, C;  Zhu, X;  Zhu, YH;  Zoulkarneeva, Y;  Zyzak, M
View  |  Adobe PDF(549Kb)  |  Favorite  |  View/Download:232/50  |  Submit date:2015/03/13
Plus p Collisions  Pi-0 Production  Parton Distributions  Transverse-momentum  Star  Fragmentation  Antiprotons  Qcd  
Energy Dependence of Moments of Net-Proton Multiplicity Distributions at RHIC 期刊论文
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2014, 卷号: 112, 期号: 3
Authors:  Adamczyk, L;  Adkins, JK;  Agakishiev, G;  Aggarwal, MM;  Ahammed, Z;  Alekseev, I;  Alford, J;  Anson, CD;  Aparin, A;  Arkhipkin, D;  Aschenauer, EC;  Averichev, GS;  Balewski, J;  Banerjee, A;  Bamovska, Z;  Beavis, DR;  Bellwied, R;  Bhasin, A;  Bhati, AK;  Bhattarai, P;  Bichsel, H;  Bielcik, J;  Bielcikova, J;  Bland, LC;  Bordyuzhin, IG;  Borowski, W;  Bouchet, J;  Brandin, AV;  Brovko, SG;  Bultmann, S;  Bunzarov, I;  Burton, TP;  Butterworth, J;  Caines, H;  Sanchez, MCD;  Cebra, D;  Cendejas, R;  Cervantes, MC;  Chaloupka, P;  Chang, Z;  Chattopadhyay, S;  Chen, HE;  Chen, JH;  Chen, L;  Cheng, J;  Chemey, M;  Chikanian, A;  Christie, W;  Chwastowski, J;  Codrington, MJM;  Corliss, R;  Cramer, JG;  Crawford, HJ;  Cui, X;  Das, S;  Leyva, AD;  De Silva, LC;  Debbe, RR;  Dedovich, TG;  Deng, J;  Derevschikov, AA;  de Souza, RD;  Dhamija, S;  di Ruzza, B;  Didenko, L;  Dilks, C;  Ding, E;  Djawotho, P;  Dong, X;  Drachenberg, JL;  Draper, JE;  Du, CM;  Dunkelberger, LE;  Dunlop, JC;  Efmunov, LG;  Engelage, J;  Engle, KS;  Eppley, G;  Eun, L;  Evdokimov, O;  Fatemi, R;  Fazio, S;  Fedorisin, J;  Filip, P;  Finch, E;  Fisyak, Y;  Flores, CE;  Gagliardi, CA;  Gangadharan, DR;  Garand, D;  Geurts, E;  Gibson, A;  Girard, M;  Gliske, S;  Grosnick, D;  Guo, Y;  Gupta, A;  Gupta, S;  Guryn, W;  Haag, B;  Hajkova, O;  Hamed, A;  Han, LX;  Haque, R;  Harris, JW;  Hays-Wehle, JP;  Heppelmann, S;  Hirsch, A;  Hoffmann, GW;  Hofman, DJ;  Horvat, S;  Huang, B;  Huang, HZ;  Huck, P;  Humanic, TJ;  Igo, G;  Jacobs, WW;  Jang, H;  Judd, EG;  Kabana, S;  Kalinkin, D;  Kang, K;  Kauder, K;  Ke, HW;  Keane, D;  Kechechyan, A;  Kesich, A;  Khan, ZH;  Kikola, DP;  Kisel, I;  Kisiel, A;  Koetke, DD;  Kollegger, T;  Konzer, J;  Koralt, I;  Korsch, W;  Kotchenda, L;  Kravtsov, P;  Krueger, K;  Kulakov, I;  Kumar, L;  Kycia, RA;  Lamont, MAC;  Landgraf, JM;  Landry, KD;  Lauret, J;  Lebedev, A;  Lednicky, R;  Lee, JH;  Leight, W;  LeVine, MJ;  Li, C;  Li, W;  Li, X;  Li, Y;  Li, ZM;  Lima, LM;  Lisa, MA;  Liu, F;  Ljubicic, T;  Llope, WJ;  Longacre, RS;  Luo, X;  Ma, GL;  Ma, YG;  Don, DMMDM;  Mahapatra, DP;  Majka, R;  Margetis, S;  Markert, C;  Masui, H;  Matis, HS;  McDonald, D;  McShane, TS;  Minaev, NG;  Mioduszewski, S;  Mohanty, B;  Mondal, MM;  Morozov, DA;  Munhoz, MG;  Mustafa, MK;  Nandi, BK;  Nasim, M;  Nayak, TK;  Nelson, JM;  Nogach, LV;  Noh, SY;  Novak, J;  Nurushev, SB;  Odyniec, G;  Ogawa, A;  Oh, K;  Ohlson, A;  Okorokov, V;  Oldag, EW;  Oliveira, RAN;  Pachr, M;  Page, BS;  Pal, SK;  Pan, YX;  Pandit, Y;  Panebratsev, Y;  Pawlak, T;  Pawlik, B;  Pei, H;  Perkins, C;  Peryt, W;  Peterson, A;  Pile, P;  Planinic, M;  Pluta, J;  Plyku, D;  Poljak, N;  Porter, J;  Poskanzer, AM;  Pruthi, NK;  Przybycien, M;  Pujahari, PR;  Putschke, J;  Qiu, H;  Quintero, A;  Ramachandran, S;  Raniwala, R;  Raniwala, S;  Ray, RL;  Riley, CK;  Ritter, HG;  Roberts, JB;  Rogachevskiy, OV;  Romero, JL;  Ross, JF;  Roy, A;  Ruan, L;  Rusnak, J;  Sahoo, NR;  Sahu, PK;  Sakrejda, I;  Salur, S;  Sandacz, A;  Sandweiss, J;  Sangaline, E;  Sarkar, A;  Schambach, J;  Scharenberg, RP;  Schmah, AM;  Schmidke, WB;  Schmitz, N;  Seger, J;  Seyboth, P;  Shah, N;  Shahaliev, E;  Shanmuganathan, PV;  Shao, M;  Sharma, B;  Shen, WQ;  Shi, SS;  Shou, QY;  Sichtermann, EP;  Singaraju, RN;  Skoby, MJ;  Smimov, D;  Smimov, N;  Solanki, D;  Sorensen, P;  deSouza, UG;  Spinka, HM;  Srivastava, B;  Stanislaus, TDS;  Stevens, JR;  Stock, R;  Strikhanov, M;  Stringfellow, B;  Suaide, AAP;  Sumbera, M;  Sun, X;  Sun, XM;  Sun, Y;  Sun, Z;  Surrow, B;  Svirida, DN;  Symons, TJM;  de Toledo, AS;  Takahashi, J;  Tang, AH;  Tang, Z;  Tarnowsky, T;  Thomas, JH;  Timmins, AR;  Tlusty, D;  Tokarev, M;  Trentalange, S;  Tribble, RE;  Tribedy, P;  Trzeciak, BA;  Tsai, OD;  Tumau, J;  Ullrich, T;  Underwood, DG;  Van Buren, G;  van Nieuwenhuizen, G;  Vanfossen, JA;  Varma, R;  Vasconcelos, GMS;  Vasiliev, AN;  Vertesi, R;  Videbaek, E;  Viyogi, YP;  Vokal, S;  Voloshin, SA;  Vossen, A;  Wada, M;  Walker, M;  Wang, F;  Wang, G;  Wang, H;  Wang, JS;  Wang, XL;  Wang, Y;  Webb, G;  Webb, JC;  Westfall, GD;  Wieman, H;  Wissink, SW;  Witt, R;  Wu, YE;  Xiao, Z;  Xie, W;  Xin, K;  Xu, H;  Xu, N;  Xu, QH;  Xu, Y;  Xu, Z;  Yan, W;  Yang, C;  Yang, Y;  Ye, Z;  Yepes, P;  Yi, L;  Yip, K;  Yoo, IK;  Zawisza, Y;  Zbroszczyk, H;  Zha, W;  Zhang, JB;  Zhang, S;  Zhang, XP;  Zhang, Y;  Zhang, ZP;  Zhao, F;  Zhao, J;  Zhong, C;  Zhu, X;  Zhu, YH;  Zoulkameeva, Y;  Zyzak, M;  bedanga@niser.ac.in
View  |  Adobe PDF(373Kb)  |  Favorite  |  View/Download:215/49  |  Submit date:2015/03/13
Quark-gluon Plasma  Qcd Phase-diagram  Quantum Chromodynamics  Critical-point  Collisions  Transition  Fluctuations  Model  Collaboration  Perspective